OPMERKING: het inschrijven vereist dat u Cookies accepteert.

Naam Ouder (stap 1 van 3)

Na inschrijving zult u zo spoedig mogelijk bevestiging ontvangen. Aan de inschrijving zijn administratiekosten verbonden. Voor dagopvang en buitenschoolse opvang zal € 50,- in rekening worden gebracht, voor peuteropvangochtenden € 25,-.

Ouder 1

Velden aangegeven met (*) zijn verplichte velden
Aanhef:
Voornaam:
Voorletters: (*)

Voegsels:

Achternaam: (*)
Geboortedatum: (*) (formaat DD-MM-JJJJ)
Burgerservicenummer: (*)
Relatie met kind: (*)
Straat+huisnr: (*)
Postcode: (*)
Plaats: (*)
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Telefoon 06:
E-mail: (*)
Aantal kinderen:

Medisch
Huisarts :

relatie ouders
relatie 1e en 2e verzorger:

Ouder 2

Velden aangegeven met (*) zijn verplichte velden
Aanhef:
Voornaam:
Voorletters: (*)

Voegsels:

Achternaam: (*)
Geboortedatum: (*) (formaat DD-MM-JJJJ)
Burgerservicenummmer: (*)
Relatie met kind: (*)
Straat+huisnr: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Postcode: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Plaats: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Telefoon thuis: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Telefoon werk:
Telefoon 06:
E-mail: