OPMERKING: het inschrijven vereist dat u Cookies accepteert.

Naam Vraagouder (stap 1 van 3)

Vraagouder 1

Velden aangegeven met (*) zijn verplichte velden
Aanhef:
Voornaam:
Voorletters: (*)

Voegsels:

Achternaam: (*)
Geboortedatum: (*) (formaat DD-MM-JJJJ)
Burgerservicenummer: (*)
Nationaliteit:
Relatie met kind:
Straat+huisnr: (*)
Postcode: (*)
Plaats: (*)
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Telefoon 06: (*)
E-mail: (*)
Aantal kinderen:

Extra informatie
U of uw partner bent student bij een onderwijsinstelling?:
U of uw partner krijgt een uitkering als kunstenaar?:
U of uw partner krijgt een uitkering van de gemeentelijke dienst Sociale Zaken?:
U of uw partner krijgt een uitkering van de UWV? (bv. WAO, WW):
U of uw partner staat geregistreerd als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende?:
U of Uw partner verricht betaald werk voor een werkgever of als zelfstandige?:
U of uw partner volgt als nieuwkomer een inburgeringscursus?:
U of uw partner volgt een (re)integratietraject?:

Vraagouder 2

Velden aangegeven met (*) zijn verplichte velden
Aanhef:
Voornaam:
Voorletters: (*)

Voegsels:

Achternaam: (*)
Geboortedatum: (*) (formaat DD-MM-JJJJ)
Burgerservicenummmer: (*)
Nationaliteit:
Relatie met kind:
Straat+huisnr: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Postcode: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Plaats: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Telefoon thuis: (leeglaten=overnemen van ouder1)
Telefoon werk:
Telefoon 06: (*)
E-mail: